Idag startar Hummerpremiären

Normalt ökar Kustbevakningen sin närvaro när det gäller hummerfisket i samband med hummerpremiären, som äger rum första måndagen efter 20 september varje år från klockan 07.00 och fisket pågår till och med sista april.

Att intresset för hummerfiske är stort och att en del chansar med att starta premiären för tidigt eller använder otillåtna redskap är något som Kustbevakningen känner av.

Veckan innan premiären har flera beslag av fiskeredskap gjorts och och tipstelefonen går varm. Brott mot fiskelagstiftningen som Kustbevakningen upptäcker rapporteras till Polisen.

Kustbevakningen kontrollerar bland annat att

  • tinorna är märkta på rätt sätt
  • humrarna som fångas uppfyller minimimåttet 8 centimeter
  • ingen yttre rom bärs av hummern
  • tinornas flyktöppningar är tillräckligt stora, det vill säga 54 millimeter

Fiskekontroller är en arbetsuppgift bland många andra som Kustbevakningen har i uppdrag.

ANNONSER