Räddningshelikoptern återvänder till Ronneby

Helikopter_skavsta_fyren3_korradNu återvänder Sjöfartsverkets räddningshelikopter till utgångsbasen på F17 – i dubbel bemärkelse. En ombyggd och renoverad byggnad innebär att räddningshelikoptern och besättningen kan återgå till utgångsbasen i Ronneby. Samtidigt pågår förberedelserna för att ta den helt nya räddningshelikoptern AW139 i drift. Söndagen den 1 juni visas den nya helikoptern för allmänhet och press på flygdagen på Blekinge flygflottilj.

Från och med tisdagen den 27 maj är Sjöfartsverkets räddningshelikopter återigen utgångsbaserad i Ronneby. Sedan i höstas har helikoptern utgått från basen i Visby, eftersom byggnaden som utgjorde bostadsdel för besättningen i Ronneby var i behov av renovering. Nu är basen i Ronneby iordningställd med ombyggd bostadsdel för besättningen.

I slutet av september väntar ytterligare förstärkning av räddningshelikopterverksamheten. Då tas den nya helikoptermodellen AW139 i operativ drift på Ronnebybasen. I oktober 2012 tecknade Sjöfartsverket avtal med den engelsk-italienska helikoptertillverkaren AgustaWestland S.p.A om att köpa sju nya räddningshelikoptrar av modellen AW139. Den första AW139-helikoptern levererades till Sverige i oktober 2013. Sedan dess har ytterligare tre helikoptrar levererats. De övriga tre levereras enligt plan under 2014.

AW139 ersätter de sju nuvarande räddningshelikoptrarna av modellen Sikorsky S-76. Förbättringarna är flera: AW139 är hypermodern i allt från uppbyggnad och säkerhet till autopilot och instrument. Den har större räckvidd, flyger snabbare och kan ta mer last. En annan viktig skillnad är att AW139 är utrustad med avisningssystem, vilket innebär bättre allvädersförmåga.

– Med de nya helikoptrarna påbörjas en ny epok för svensk sjö- och flygräddning. Det som skiljer AW 139 från den helikoptertyp vi har idag är att AW139 är hypermodern i allt från uppbyggnad och säkerhet till autopilot och instrument. Den är snabbare, går längre, tar mer last och har i stort sett bättre kapacitet på alla punkter, säger Noomi Eriksson, direktör för sjö- och flygräddningsverksamheten på Sjöfartsverket.

AW139-helikoptrarna kommer att placeras på de nuvarande baserna i takt med att besättningarna utbildats och certifierats för den nya helikoptertypen. Den första helikoptern i operativ drift är sedan april i år placerad på basen i Umeå. Därefter följer nya helikoptrar till i tur och ordning Ronneby, Norrtälje, Göteborg och slutligen Visby under våren 2015.

– Tillgången till en räddningshelikopter i samband med akuta sjukvårdsinsatser i skärgården är mycket betydelsefull för befolkningen i Blekinge. Jag är därför mycket nöjd över att räddningshelikoptern nu återigen är stationerad på F 17 i Ronneby, säger landstingsråd Kalle Sandström.

Välkommen att stifta bekantskap med den nya räddningshelikoptern på Flygvapnets flygdag, F17 i Ronneby söndagen den 1 juni. Sjöfartsverket medverkar med helikopter och besättning på plats. Under förmiddagen genomförs en förevisningsflygning med den nuvarande helikoptern.

Fakta om räddningshelikopterverksamheten

  • Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. En viktig del av verksamheten är helikoptertjänsten.
  • Räddningshelikoptrarna används huvudsakligen för räddningsinsatser både till sjöss och över land. De finns på fem stationeringsorter längs med den svenska kusten (i Ronneby, Visby, Göteborg, Norrtälje och Umeå).
  • Besättningen består av fyra personer (två piloter, en vinschoperatör, en ytbärgare). Helikoptrarna är i beredskap dygnet runt under årets alla dagar och ska kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats. Besättningen tjänstgör en vecka i taget och bor på basen under hela tjänstgöringstiden.
  • All helikopterpersonal har grundläggande sjukvårdsförmåga. Ytbärgarna har förstärkt förmåga till akuta omhändertaganden. När förutsättningarna finns kan akutsjukvårdspersonal från landstingen följa med på uppdragen. I utrustningen ingår syrgas, defibrillator och förbandsutrustning.
  • Räddningshelikoptrarna genomför 400-500 uppdrag per år. Göteborgs- och Norrtäljehelikoptrarna flyger flest uppdrag.
  • På uppdrag av Försvarsmakten står räddningshelikoptrarna även i beredskap för den militära flygräddningen.
  • Sjöfartsverket betalar totalt 87 miljoner euro (cirka 810 miljoner kr) för de sju AW 139-helikoptrarna. Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk som till största delen finansieras av avgifter från handelssjöfarten. Verket får inga anslag för investeringar.

Fakta AW139

Längd: 16,66 m (med roterande rotor)
Höjd: 4,98 m
Rotordiameter: 13,80 m
Maxhastighet: 167 knop (310 km/h)
Maximal räckvidd: cirka 900 km
Maximal flygtid, sök: 4,8 timmar
Tomvikt: ca 4 850 kg
Max flygvikt: 6 800 kg
Utrustning: Dubbla jetmotorer, fullt avisade rotorer, dubbla likvärdiga vinschar, dubbla livflottar med plats för totalt 34 personer, nödsändarpejl, AIS (fartygstranspondersystem), satellitkommunikation, utrustning för mörkerseende för hela besättningen, kraschsäkra stolar.

– See more at: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Raddningshelikoptern-atervander-till-Ronneby–i-dubbel-bemarkelse/#sthash.wlUG62gs.dpuf

Text och foto: Sjöfartsverket

ANNONSER