Ambulansverksamheten måste utvecklas

I Pajala tar det 35 minunter, i Jokkmokk 25 minuter, i Övertorneå 20 minuter, i Överkalix 20 minuter och i Arjeplog 20 minuter.

Det är nödvändigt att mer resurser (ambulanser) sätts in för att klara av det ökade behovet av ambulanstransporter i Norrbotten. I Östra Norrbotten har ökningen varit cirka 50 procent, i länet som helhet är ökningen cirka 30 procent. Och ytterligare ökning förväntas framöver.

Vi kräver att resurser avsätts för att medbogarna i Norrbotten kan känna sig trygga då behovet av ambulans uppstår.

För att klara av att möta de ökade behoven måste Landstinget se över personalbemanningen och kompetensen så att man inte behöver anlita stafettläkare och stafettsköterskor.

Vi vill även att Landstinget fattar ett beslut om att Socialstyrelsens rekommendationer blir riktlinjer för ambulansverksamheten i Norrbotten. Det skulle innebära att Norrbotten blir föregångslän i Sverige och därmed ta initiativet till att andra län följer efter.

Länsföreningen Norrbotten HjärtLung

Martin Lång, ordförande

Anita Berglund, sekreterare

ANNONSER