Artikel

PRACTICE slutövar på Sandö

Den 6-7 maj arrangerar Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en två-dagars workshop i Sandö på temat farliga ämnen. I workshopen ingår bland annat den stora slutövningen för projektet PRACTICE där träningsmaterialet i en ny interaktiv verktygslåda ska utvärderas.