Parkeringsgarage blir jättesjukhus

Nyligen öppnades ett nytt underjordiskt parkeringshus, med plats för 1 400 bilar, vid Rambamsjukhuset i Haifa i norra Israel.

Det som är speciellt med denna byggnad är att den, i en krigssituation, fort kan förvandlas till ett sjukhus (med plats för 2 000 patienter) som kan stå emot konventionella, biologiskaRambam2 och kemiska stridsmedel.
Detta är möjligt tack vare att elledningar, vattenrör och mycket annat som behövs för sjukvården installerats i parkeringshusets väggar i förväg samt att dessa förstärkts på olika sätt.

Måste alltid vara redo
För ungefär åtta år sedan stred Israel mot Hizbollah-gerillan i södra Libanon. Under en månad sköt Hizbollah in tusentals dödliga projektiler mot hela norra Israel.
Ett sextiotal av dessa träffade storstaden Haifa och flera av dem föll ned i närheten av stadens Rambamsjukhus.
Samtidigt strömmade skadade, både militära och civila, samt ”vanliga” sjuka personer in till sjukhusets akutmottagning.
– Vi bara stod där och hörde hur raketerna slog ned i närheten och försökte samtidigt göra vårt jobb på bästa sätt, berättar Michael Halberthal, som arbetade på akutavdelningen under andra Libanonkriget.
Vi gjorde vad vi kunde för att flytta patienterna till skyddsrummet i källaren och för att avlägsna dem från fönstren, men i många fall var vi helt enkelt tacksamma för att vi, genom ett mirakel, inte träffades.
Direkt efter kriget påbörjades förstärkningar av akutmottagningen på Rambamsjukhuset, men det var då klart att denna ombyggnad inte skulle vara tillräcklig för en eventuell framtida konflikt.
Därför fattades beslut om att satsa mycket stora summor pengar på att bygga världens största underjordiska sjukhus, med kapacitet att serva norra Israels två miljoner invånare i en krigssituation.
Närheten till gränserna till både Libanon och Syrien gör att risken för framtida krig aldrig får underskattas i detta område. Shimon Reisner, kardiolog vid Rambamsjukhuset, ger sin syn på läget:
– Idag är det mycket lugnt och fridsamt, men imorgon eller i övermorgon kan någon börja skjuta. Vi måste alltid vara redo.

Mindre än tre dygn
Under de senaste åren har därför över en miljard kronor investerats i det som, i fredstid, fungerar som ett 60 000 kvadratmeter stort underjordiskt parkeringshus i tre våningar.
Sjutton meter under marknivån finns där plats för cirka 1 400 bilar, vilket löser parkeringsproblemen för personal och besökare vid Rambamsjukhuset.
När larmet går, kan sedan parkeringsbyggnaden på kort tid (mindre än tre dygn) omvandlas till ett sjukhus med plats för 2 000 sängar.
– Först måste bilarna föras bort och sedan tvättas alla väggar och golv grundligt, poängterar Arie Berkovich, ansvarig för projektet.
Det är viktigt att hela byggnaden steriliseras, innan den kan användas som sjukhus.
Därefter ansluts den infrastruktur som redan installerats i väggarna på parkeringshuset (el, vatten, värme, syre, med mera) till sängar, toaletter, duschar och så vidare. Beträffande el, dricksvatten och syre, ska det underjordiska sjukhuset kunna vara självförsörjande under tre dygn, utan behov av ”påfyllning” från yttervärlden.
Detta är möjligt tack vare att sjukhuset är byggt åtta meter under havet.
Sjukhuset skyddas, förutom av havet, av flera meter tjocka cementväggar på alla sidor.
Dessa gör att sjukhuset kan stå emot konventionella attacker. För att skydda mot biologisk och kemisk krigföring har sjukhuset vidare utrustats med filter av bästa slag.
Även under krigstid ska alltså sjukhuset kunna fungera mer eller mindre normalt. Det kommer exempelvis att finnas flera förlossningsrum, en intensivavdelning och fyra operationssalar.

FAKTA
Rambam Health Care Campus grundades 1938 och är det största medicinska centret i norra Israel.
Det har fått sitt namn efter Rabbin Moshe Ben-Maimon (förkortat ”Rambam”), den mest berömde läkaren i den judiska historien.
Rambamsjukhuset har 36 avdelningar med cirka 1 000 sängar och sex laboratorier.
I krigstid ska sjukhusets 60 000 kvadratmeter stora underjordiska parkeringshus i tre våningar, på mindre än tre dygn, omvandlas till ett fullskaligt sjukhus med 2 000 sängar, operationssalar, intensivavdelning, med mera.
Det ska då serva norra Israels två miljoner invånare och skydda patienterna och personalen mot konventionella, biologiska och kemiska vapen. 

Text: Elliot Turvall  Foto: Rambamsjukhuset

 

ANNONSER