Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: mars 25, 2014

Lägga pussel och se helheten

NOMINERING NR 1 – Årets magisterarbete inom ambulanssjukvård.
Camilla Engrup och Sandra Eskilsson har i sin magisteruppsats valt att undersöka hur ambulanspersonal, på några västsvenska ambulansstationer, i efterhand hanterar svåra och påfrestande arbetssituationer.

Read More »