Artikel

Lägga pussel och se helheten

NOMINERING NR 1 – Årets magisterarbete inom ambulanssjukvård.
Camilla Engrup och Sandra Eskilsson har i sin magisteruppsats valt att undersöka hur ambulanspersonal, på några västsvenska ambulansstationer, i efterhand hanterar svåra och påfrestande arbetssituationer.