Elektriska riskmarkörer kan förebygga akut hjärtsjukdom

Många av de som avlider i hjärt-kärlsjukdom får ingen förvarning – dödsfallet är både det första och sista symptomet. En avhandling vid Göteborgs universitet har identifierat nya riskmarkörer för plötslig hjärtdöd och visar samtidigt att diabetes dubblerar risken att dö åren efter insjuknandet.

Artikel

SÄKRA TRANSPORTER FÖR NYFÖDDA

Telefonen väcker Jon Westberg strax före fem på morgonen. Han är intensivvårdssjuksköterska på barn 4, neonatalvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus. Idag har han beredskap i transportteamet. En halvtimma senare är han på jobbet.