Ny nationell trafikinstruktörsutbildning

Tidigare har utbildningen handlat mycket om att förarna ska bli tekniskt skickliga på att hantera och parera kritiska situationer och köra i höga hastigheter.

– Vår metod handlar om att man från början ska ha ett kunnande och förhållningssätt så att man inte hamnar i de här situationerna, det handlar om riskreducerande körning, förklarar Pontus Albertsson, projektledare vid AKMC.

Den nya utbildningen baseras på forskning och vetenskaplig utvärdering. Allt grundar sig på ett projekt som AKMC 2008 drev inom ramen för EU-projektet Nordic Safety and Security.

Utbildning för utryckningsförare
– Vi skulle utveckla utbildningen för utryckningsförare, ett område som var eftersatt inom forskning och utveckling. Man hade kört i gamla hjulspår en längre tid, berättar Pontus Albertsson.

De utvecklade det IT-baserade verktyget Driver Access Recording Tool, DART, och gjorde en vetenskaplig utvärdering inom ramen för projektet.

I samarbete med Norrbottens läns landsting tog man efter projektets slut fram en ny utbildningsplan för båda länen. Det nya utbildningsmaterialet används nu också av Landstinget i Västernorrland och ambulanssjukvården i Skaraborg.

Utbildningen riktar sig till ambulans och räddningstjänst i hela landet. AKMC kommer att hålla sin första utbildning i februari 2014.

För mer information, kontakta:
Pontus Albertsson, AKMC Västerbottens läns landsting
Telefon: 070-589 06 46
E-post: pontus.albertsson@vll.se

Läs mer om utbildningen på Akut- och katastrofmedicinskt centrums webbplats.

ANNONSER