Fler sjöräddningsfall jämfört med förra året

SJRDDN~1Sommar innebär högsäsong för sjöräddningen. Årets mest hektiska månad är juli, då antalet sjöräddningsfall kan vara åtta gånger fler än i till exempel januari. Under perioden juni till och med augusti 2013 ledde Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral (JRCC) 572 sjöräddningsfall. Under samma period förra året var antalet 429.

Den huvudsakliga förklaringen till ökningen tros vara att sommarvädret var bättre i år jämfört med 2012. Vackert sommarväder innebär fler fritidsbåtar i de svenska skärgårdarna. Fler fritidsbåtar i rörelse innebär också mer arbete för JRCC, där man sedan länge är vana vid att sommaren betyder mer arbete.

– Under maj till september har vi förstärkt bemanning på centralen. Totalt jobbar fem räddningsledare då jämfört med fyra under övriga tider på året. Vi stärker även bemanningen under helgerna i början av fritidsbåtsäsongen, säger Peter Hellberg.

Vackert sommarväder innebär ökad risk för snabba och kraftiga väderomslag, till exempel åskbyar med hårda vindar. För fritidsskeppare är hastiga väderomslag, så kallat överfallsväder, oftast mer riskabelt än utpräglat lågtrycksväder med ihållande vind och regn. Därför kan en sommar med vackert väder generera fler sjöräddningsfall än en sommar med ihållande lågtrycksväder.

Ökningen av antalet fall jämfört med 2012 kan verka stort, men sett i ett längre perspektiv är 572 sjöräddningsärenden ett normalt utfall. 2011 var antalet ärenden 569, vilket var en minskning jämfört med 2010 då antalet var 647.

ANNONSER