Avvikelser vid Trauma

1. Traumapatient inkommer med LUCAS kopplad. LUCAS skall ej användas: Vid tecken på skador på bröstkorg, övre buk eller ryggrad.

2. Brännskador körs av ambulans till Lund. Det framgår tydligt att de ska köras direkt till SUS Malmö (om de tillhör Lund/Malmö upptagningsområde).

3. En immobiliserad patient inkommer på spineboard, men utan halskrage. Primär stabilisering av halsryggen med hjälp av styv halskrage görs alltid oavsett vilken typ av utrustning som väljs för hela kotpelaren

4. Patient anländer till Lunds akutmottagning utan att ambulansen larmat in som trauma, trots att traumalarmkriterierna  var uppfyllda. Larma vid uppfyllda traumakriterier. 

5. En flicka fallit >3 meter men retts-bedömdes som grön och därmed drogs inte traumalarm. Enligt direktiven ska fall >3 meter bli rött traumalarm.

ANNONSER