Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: september 4, 2013

Remissvar från MSB

Samhällets alarmeringsverksamhet – exempelvis hanteringen av 112-samtal – bör skötas av en myndighet. Allra bäst vore om verksamheten integreras med MSB. Det skriver MSB i ett remissvar på Alarmeringstjänstutredningens betänkande ”En myndighet för alarmering”.

Read More »