33 personer omkom i julitrafiken

Nitton av de omkomna personerna hade färdats i personbil, en i lastbil, åtta på motorcykel, en på moped, två på cykel och två var gående. Nio bilister och sex motorcyklister omkom i singelolyckor. Tre bilister omkom i mötesolyckor. Bland de omkomna var 26 män och 7 kvinnor. En av de omkomna var under 18 år och tio var över 65 år.

Medelantalet omkomna i juli månad, under de senaste fem föregående åren, är 41 personer.

Under årets första sju månader har 153 personer omkommit och 1 597 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 150 samt skadades svårt 1 753 personer. Det innebär en ökning med 2 respektive en minskning 9 procent.

Under de senaste 12 månaderna har 289 personer omkommit och 2 820 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 277 samt skadades svårt 3 110 personer. Det innebär en ökning med 4 respektive en minskning med 9 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 15 procent och antalet svårt skadade med 14 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

För mer information, kontakta. Jan Ifver, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen Telefon: 010-495 56 91 E-post: jan.ifver@transportstyrelsen.se Eva Rosman, tf presschef på Transportstyrelsen Telefon: 010- 495 40 76 E-post: eva.rosman@transportstyrelsen.se

ANNONSER