Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: juli 3, 2013

SKL – nej till förslaget om ny alarmeringsmyndighet

Förslaget att bilda en ny statlig alarmeringsmyndighet medför risker i utlarmningen av ambulanssjukvård och kommunal räddningstjänst. Ytterst är det människor i nödsituationer som kan drabbas. Det anser SKL som avstyrker förslaget och samtidigt presenterar ett alternativ till hur alarmeringstjänsten kan förbättras.

Read More »

SÄNKER AMBULANSSJUKVÅRDENS ANSEENDE

Att låta militärer köra ambulanser i Sverige är inte bara ett nederlag för ambulanssjukvården utan också ett hot mot säkra utryckningstransporter och trafiksäkerhet. Ambulanser som utryckningsfordon ska endast bemannas med utbildade utryckningsförare inom ambulanssjukvården. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, enheten för kirurgi, Umeå universitet i denna debattartikel.

Read More »