BRAIN-larm har kortat tiden med 35 procent för strokepatienter

Förra sommaren hade Danderyds sjukhus glädjen att berätta att vi kortat tiden med ca 35 procent för strokepatienter som kom hit via BRAIN-larm. Från 65 till 43 minuter i ett pilotprojekt som sjukhuset drev tillsammans med ambulansföretaget Samariten.
Nu meddelar strokeenheten att den tiden håller för hela 2012 trots att antalet patienter har ökat.
– Antalet strokelarm har mer än fördubblats under det senaste året, vilket kan vara en konsekvens av informationskampanjer, menar överläkare Rebecca Undén Göransson på Medicinkliniken, Danderyds sjukhus.
– Under 2012 kom en av tre trombolyserade strokepatienter in med BRAIN och vi har möjlighet att ta emot fler på detta välfungerande snabbspår, lovar hon.

Utökar till hela den prehospitala vården
– Vi har inlett diskussioner med alla ambulansföretag, berättar Rebecca Undén Göransson, och vi hoppas att många ringer på BRAIN-numret som gör att läkarna står klara att ta hand om patienten när denne anländer till sjukhuset. Då slipper patienten stanna på akutmottagningen, där inskrivning med mera kan ta ända upp till 20 minuter. Men även för dessa patienter har mediantiden för ”door-to-needle” förbättrats avsevärt. Från ca 65 minuter till endast 52 minuter under 2012.

Höga kvalitetssiffror
– Trots att antalet strokepatienter ökat vårdar vi fortfarande över 90 procent på en strokeenhet, berättar Rebecca Undén Göransson. 2012 var siffran 96 procent. Landstingets kvalitetsmål är minst 90 procent och målet för andelen patienter som får trombolys är minst 10 procent. På Danderyds sjukhus trombolyserades 12 procent av patienterna med ischemisk stroke.
– Värt att notera är ändå att vi här på sjukhuset arbetar hårt med att spara viktiga minuter för strokepatienter, men den stora tidsförlusten sker ofta innan ambulans tillkallas. Genom att ringa 112 vid första tecken på stroke kan du rädda liv.
Idag den 14 maj är det den Internationella Strokedagen och Danderyds sjukhus uppmärksammar detta bland annat genom ett seminarium om TIA (en mildare form av stroke) i sjukhusets aula och olika aktiviteter i éntrehallen som framför allt fokuserar på rehabilitering av strokedrabbade patienter. Seminariet är fullsatt.

Korta fakta om BRAIN-larm
2 miljoner hjärnceller dör varje minut för den som drabbas av stroke.  Därför är målet att minska ledtiden i varje moment från symtomdebut till behandling. Med BRAIN är ”door-to-needle” endast 43 minuter.

Från symtomdebut till behandling

  • Patient eller vittne larmar 112 som gör en bedömning. Vid misstänkt stroke skickas en ambulans skyndsamt.
  • Ambulanspersonalen gör en bedömning med hjälp av en checklista och ringer sjukhusets ”BRAIN-telefon” .
  • Medicinjouren svarar, lyssnar, frågar och bekräftar strokemisstanken, förbereder en röntgenremiss och möter upp ambulansen.
  • Då ambulansen anländer, undersöker medicinjouren patienten på ambulansbåren, bekräftar symtomen, aktiverar strokelarmet på sjukhuset och följer patienten till röntgen.
  • När strokelarmet går, förbereder röntgenpersonalen allt för att ta emot strokepatienten.
  • Samtidigt tar en sjuksköterska på strokeenheten med en säng till röntgen för att där hämta patienten direkt till avdelningen.
  • På väg från röntgen ringer medicinjouren till trombolysbakjouren för att få stöd i sitt beslut avseende bästa behandling för denna patient.

Danderyds sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med ca 3 400 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se

Pressmeddelande. Ingvor Farinotte, Pressansvarig

ANNONSER