Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

SKL kritiska till alarmeringstjänstutredningen

Utredningen har valt att inte arbeta med varken sakkunniga eller experter vilket gjort att SKL inte haft insyn och möjlighet att lämna synpunkter under utredningens gång.

– Att utredningen bedrivits på det sättet är anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att det är kommuner och landsting som i huvudsak ansvarar för själva insatserna som sker efter larm, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi måste nu analysera om den föreslagna myndigheten är det bästa sättet att organisera alarmeringstjänsten och att den utformas på ett sätt att den stödjer den snabba utveckling som sker inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, krisberedskap och övrigt trygghets- och säkerhetsarbete, säger Håkan Sörman.

– Det är bra att en översyn gjorts. Men det är ett mycket komplext område utredningen har tittat på. Det är många olösta frågor som vi måste hitta svaren på. Hur garanterar vi till exempel att kommuner och landsting kan påverka verksamheten? Eller vad innebär det här för oss som hälftenägare för SOS Alarm? Och vad händer med de avtal som redan finns där fem landsting valt en annan operatör än SOS Alarm? säger Håkan Sörman.

– Utredaren drar slutsatsen att ”den samlade ekonomiska effekten bör bli gynnsam för kommuner och landsting”. Vi ställer oss mycket tveksamma till det och påminner om att staten måste förhandla med SKL om statsbidrag ska minskas, säger Håkan Sörman.
SKL ska nu tillsammans med kommuner och landsting analysera förslagen i betänkandet.

– Vi förutsätter att regeringen ger rimlig tid för remiss av denna viktiga utredning, inte minst med tanke på att det är först nu vi kan börja analysera de förslag utredningen presenterar, säger Håkan Sörman.

För mer information: Ann-Sofie Eriksson, sektionschef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 63, 070-598 43 88,  ann-sofie.eriksson@skl.se

Bildtext: SKL:s VD Håkan Sörman  Foto: SKL

ANNONSER