Brandman – The movie

Alla räddningstjänster har redan fått eller ska få en DVD med den sex minuter långa filmen Att jobba som brandman. Tanken är att den ska visas vid skolbesök, öppet hus och så vidare.
Huvudsaklig målgrupp är ungdomar från högstadiet och uppåt, som funderar på vad de vill arbeta med.
– Vi vill att räddningstjänsterna ska bli mer aktiva i att informera allmänheten om vad brandmannayrket egentligen innebär. Filmen ska vara ett stöd i det arbetet, säger Lena Brunzell, handläggare på MSB.
Filmen tar sin utgångspunkt i det som lockar de flesta till yrket, att få rädda liv. – Man får hjälpa människor i svåra situationer, det får i alla fall mig att sova gott om natten, berättar Åsa Jansson som arbetar i Södertörn.
Många ungdomar lockas av dramatiken i yrket. Utmaningen är att beskriva de mindre akuta sätten att rädda liv genom att förebygga bränderna, trafikolyckorna och drunkningstillbuden.
I filmen talar brandmännen Åsa Jansson, Fredric Lundqvist i Luleå och Nikola Obradovic i Malmö om hur deras arbete växlar mellan utryckningar och metodiskt säkerhetsarbete genom täta kontakter med allt från förskolebarn till äldre på servicehus.
Syftet med filmen är också att slå hål på myten att den som är störst och starkast alltid är den bästa brandmannen och att trycka på lagarbetet.
– För att bli en bra brandman måste man vara lite nyfiken och man måste kunna jobba tillsammans, tycker Fredric Lundqvist i Luleå.
Filmen är en del i ett informationspaket som MSB tar fram. Senare kommer en broschyr med samma inriktning: att visa på bredden i brandmannauppdraget. – Vi hoppas att räddningstjänsterna kommer att använda materialet flitigt, säger Lena Brunzell.
Text och källa: MSB

ANNONSER