Marknadsnyhet

Ambulansverksamheten flyttar till Gullbergsvass

Gullbergsstrandsgatan 36 är den nya adressen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulansverksamhet. Vid månadsskiftet går flyttlassen till de nya, centrala huvudlokalerna.