Nu utrustas polisbilar med hjärtstartare

Hjärt-Lungfonden har skänkt nio hjärtstartare till Polisen i Göteborg som de har placerat i bilarna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har via Ambulans och Prehospital Akutsjukvård bidragit med utbildning och coaching så att poliserna ska kunna göra en första akutåtgärd vid hjärtstopp, ifall ambulans inte har hunnit fram.

Många gånger är det polisen som är först på plats vid olika incidenter och just därför kan det vara värdefullt att ha både kunskap och utrustning för att kunna hantera en kritisk situation initialt. Meningen är inte att ersätta sjukvårdspersonal utan att kunna vara ett komplement i ett första skede.

– Vi har ingen ambition att ta över ambulanspersonalens uppgifter, säger Joaquin Lopez, polis i yttre tjänst som är en av de poliser som gått utbildningen och som nu utbildar sina egna kolleger. Vi är i första hand poliser, men för mej personligen är det en trygghet att ha en defibrillator i bilen och veta hur jag ska använda den om det blir ett akut läge.

Han har tillsammans med kollegan Linda Frantsi varit några av de första i Göteborg att kliva in i projektet under ledning av delprojektledaren på Polisen Bo S Carlsson.

Förebilden för detta samarbete är ett motsvarande projekt, SALSA, som sedan 2008 rustade polis, räddningstjänst, väktare och taxibilar i Stockholm med hjärtstartare. Deras goda resultat gjorde att planer väcktes på att även rusta polisverksamheten i Västra Götaland med hjärtstartare.

Projektet inleddes 2009 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bidragit med instruktörsutbildning i hjärt- och lungräddning av 30 poliser som i sin tur har utbildat sina kollegor. Rutiner för utlarmning har upprättats tillsammans med SOS Alarm och sedan 12 mars, 2012 finns det nu hjärtstartare i ett antal av polisens fordon runt om i länet. Tanken är inte att polisen ska ersätta ambulanssjukvården, men om det råkar finnas en polispatrull med hjärtstartare i närheten av en person som drabbas av hjärtstillestånd så kan deras insats utgöra skillnaden mellan liv och död.

Kerstin Norrbin, driftchef och ställföreträdande verksamhetschef på Ambulans och Prehospital Akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den som initierade och startade upp projektet i Göteborg. Sedan 2009 har hon arbetat med projektet som nu äntligen har kommit fram till ett genomförande.

– Det är oerhört viktigt att göra gemensamma samhällsinsatser där vi tillsammans kan bidra till att skapa trygghet och att öka överlevnaden efter hjärtstopp. Tekniken har utvecklats och kan vi bidra med att öka kompetensen kring hjärt- och lungräddning så är det självklart att vi ska göra det. Vem som helst kan drabbas av ett hjärtstopp, det kan vara en nära vän, kollega eller familjemedlem så vi ser det som en ytterst god sak att hjälpa till med att sprida kunskap och att öka tillgängligheten till fler hjärtstartare, säger hon.

Bo S Carlsson på Polisen nappade direkt när han fick höra talas om idén. Nu finns det nio hjärtstartare i polisbilarna i Göteborg.

Rent praktiskt handlar det om en god larmsamordning. Polisens ledningscentral ropar ut att det finns ett larm angående hjärtstopp och frågar om det finns något polisfordon med hjärtstartare i närheten som kan vara behjälpliga.

Viktigt att poängtera är att polisen prioriterar polisiära ärenden, men kan självklart hjälpa till vid hjärtstopp om de är i närheten.

Utbildning i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare skedde i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kerstin Norrbin är väldigt nöjd med eleverna.

– Vi har haft duktiga elever som nu utbildats till instruktörer så att de i sin tur kan börja utbilda sina kollegor i hjärt- och lungräddning.

Nästa steg för eleverna var att utbilda och informera intresserade kolleger, vilket sker inte bara en gång utan det behövs en kontinuerlig uppdatering av kunskaperna.

Nu är närmare 300 poliser utbildade i HLR och DLR – Hjärt-Lungräddning och hantering av hjärtstartare och fler är intresserade, enligt Bo S Carlsson.

– De flesta poliserna är positiva till projektet och tycker det är en god sak att kunna hjälpa till vid en medicinsk krissituation. Sen är det inte säkert att personen klarar sig, men det är en trygghet att veta vad man ska göra, säger Bo S Carlsson.

Fakta

Hjärt-Lungfonden har skänkt nio hjärtstartare till Polisen i Göteborg. En hjärtstartare kostar cirka 18.000 kronor styck.

Hjärtstartarna är placerade i polisbilar som körs av poliser som genomgått utbildningen.

LKC, Länskommunikationscentralen, har uppgifter på vilka bilar som är utrustade med hjärtstartare och kan då bedöma vart man ska dirigera bilarna.

Projektet utvärderas kontinuerligt och det är inte omöjligt att det sväller.

Det finns även hjärtstartare utplacerade på allmänna platser. Länk till höger.

Kontaktperson: Kerstin Norrbin, tel 0768-06 77 49, kerstin.norrbin@vgregion.se

Lisa Klang

ANNONSER