Chevrolet 301

Ambulansen är framtagen främst för internationella insatser. Samma krav ställs som för akuttransport i civila ambulanser och kan användas i områden med ingen eller låg hotbild. Fordonet ska kunna användas vid sjukvård och upp till intensivvårdsnivå. Ambulansen kan vara operativ under transport med Tp 84 (Herkules)  och har flygvärdighetsgodkännande både med driftsatt utprovad medicinteknisk utrustning och intensivvårdplattform LSTAT G5.
2010 levererades sex ambulanser till Svenska Försvarsmakten för att användas av beredskapsstyrkan Nordic Battlegroup.
Nordic Battlegroup har till uppgift att stödja humanitära fredsbevarande operationer och insatser. Nordic Battlegroup är en beredskapsstyrka som snabbt ska kunna vara på plats där det behövs, i en radie om 600 mil från Bryssel.
Ambulans 301 kan vara operativ under transport med Tp 84 (C-130 Herkules) och har flygvärdighetsgodkännande både med driftsatt utprovad medicinteknisk utrustning och intensivvårdsplattform LSTAT G5. Den är framtagen främst för internationella insatser och har samma krav på akuttransport som våra civila ambulanser. Den kan användas i områden med ingen eller låg hotbild. Den ska kunna användas vid sjukvård upp till intensivvårdsnivå. Ambulans 301 bemannas med en sjukvårdsgrupp om fyra personer och har plats för en patient. Framkomlighet är ett väsentligt krav som säkerställs med fyrhjulsdrift, hög markfrigång och kraftfull drivlina.

www.ambulansproduktion.se
info@ambulansproduktion.se

Post och besöksadress:
Ambulansproduktion i Sandviken AB
Mullervägen 23
811 93 Sandviken

ANNONSER