BRAIN räddar liv – och hjärnceller

Helt färska siffror från Stroke-enheten på Danderyds sjukhus visar att ledtiden från det att patienten kommer till sjukhuset fram till den livsviktiga trombolysbehandlingen har förkortats med runt 35 procent.

– Det är långt över förväntan, säger överläkare Rebecca Undén Göransson,  Medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

BRAIN larm började som ett projekt i slutet av 2011. Avstämning gjordes efter tre månader med mycket goda resultat.

– Nu när vi även har resultatet efter sex månader, kan vi konstatera att ledtiden från symtom till behandling väsentligt har minskat och trots att det går fortare blir det inte mer fel, utan faktiskt mer rätt, säger överläkare Rebecca Undén Göransson. Det vill säga att ”träffsäkerheten” (rätt diagnos) har ökat. Dessutom är det så att fler patienter får trombolys (blodförtunnande behandling).

Resultat efter 6 månader med BRAIN
•Från symtomdebut till ankomst på sjukhuset: 103 minuter
•Snittid innan BRAIN-larm: 125 minuter
•”Door-to-neddle” (från ankomst till behandling): 43 minuter
•Snittid innan BRAIN-larm: 65 minuter
•Tid från resultat av datortomografi till behandling: 22 minuter
•Tid innan införande av trombolysbakjour/beslutstöd: 35 minuter
•Andel patienter i trombolysbehandling: 20 procent
•Andel innan BRAIN-larm: 10 procent
•Andel rätt diagnos: ca 85 procent
•Andel innan BRAIN-larm: ca 65 procent

Vad är trombolys och varför får inte alla strokepatienter den behandlingen?

Trombolys är ett blodförtunnande läkemedel som ges intravenöst via dropp. Trombolys fungerar bara på patienter med hjärninfarkt, dvs en propp i kärlen i hjärnan. Ca 85 procent av alla strokepatienter har en hjärninfarkt och ca 15 procent har hjärnblödning.

Det är inte alla hjärninfarktpatienter som passar för trombolysbehandling. Tiden är den viktigaste faktorn, ju längre tid som gått från symtomdebut, ju sämre effekt av behandlingen. Har det gått mer än 4,5 timmar, överväger risken nyttan. Andra kontraindikationer kan vara blodförtunnande medicin (t ex Waran), skallskador och eller nyligen genomgången operation.

Landstingets kvalitetsmål för strokepatienter
•Minst 90 procent av strokepatienterna ska behandlas på en strokeenhet
•På Danderyds sjukhus behandlas 96 procent av patienterna på strokeenheten
•Minst 10 procent av hjärninfarktpatienterna mellan 18-80 år ska behandlas med trombolys
•På Danderyds sjukhus behandlas runt 20 procent enligt de färskaste siffrorna. För patienter i yngre åldrar är andelen högre.
•”Door-to-needle” får inte ta mer än 40 minuter
•På Danderyds sjukhus har det hittills tagit i snitt 65 minuter, men med ”Ambulansmodellen” börjar vi närma oss kvalitetsmålet med stormsteg (nu 43 minuter). Snittet bland alla sjukhus i Sverige (och i västvärlden) ligger på runt en timme.

Axplock av siffror
•Runt 30 000 svenskar insjuknar i stroke varje år (10 000 får TIA*). Runt hälften män och hälften kvinnor. Medelåldern är 78 år. Ca 20 procent är under 65 år.
•Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Ca 85 procent av strokepatienterna har drabbats av en hjärninfarkt.
•2011 vårdade Danderyds sjukhus ca 900 strokepatienter varav 96 procent på vår strokeenhet.
•Danderyds sjukhus har under många år fått in ca 350 strokelarm per år, men efter ”Kunskapskampanjen” som informerade allmänheten om stroke, fördubblades larmen.
•Runt 7 av 10 strokelarm stämmer med diagnosen (drygt 8 av 10 med BRAIN-larm).
•Det tar i snitt 43 minuter innan en strokepatient får behandling på Danderyds sjukhus när denne kommer in med BRAIN-larm. Då inkluderas tiden för datortomografi och omhändertagande på avdelning. Detta kallas för ”door to needle”.
•60 – 65 procent av strokepatienterna på Danderyds sjukhus blir utskrivna efter fem dagar.
•20 – 25 procent rehabiliteras i ca två veckor.
•Efter tre månader klarar sig närmare 60 procent av patienterna helt utan hjälp i hemmet.
•Man brukar säga att det dör ca 2 miljoner hjärnceller per minut, när du drabbas av hjärninfarkt.
•Dödligheten i stroke på sjukhus är ca 10 procent.

* TIA – Transitorisk Ischemisk Attack – är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid. Symtomen går oftast tillbaka snabbt, inom några minuter/timmar, men det kan även ta upp till 24 timmar.

Text: Ingvor Farinotte   Foto: Johan Aldegren

ANNONSER