Sala Brand Växla

Oskarshamn, Lastväxlartank

Tankvolym: 10,000 liter vatten + 1000 liter skum
Pump: Motorspruta, klass III. Rosenbauer N25 med dieseldriven Perkins motor 1144 PTA.
Kapacitet: 2,500 liter/min vid 10 bar.
Skumblandningssystem: Rosenbauer FIX-MIX
Kanon: Rosenbauer RM24M.

ANNONSER