Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Author: Henrik Johansson

All tid på arbetsplatsen är arbetstid – eller?

Häromsistens hörde jag att Socialministern talade om fler ambulanshelikoptrar och vägburna ambulanser, vilket i och för sig kan förefalla klyftigt med tanke på att riksdagens partier sedan en tid bjuder över varandra i än den ena, än den andra satsningen på polisen.

Read More »

På spaning efter ambulanssjukvårdens identitet

Jag noterade särskilt ett vallöfte om en fördubbling av antalet ambulanshelikoptrar. Nåväl, alla och envar som upplevt ett valår är luttrade nog att sätta löften i relation till verkliga förutsättningar och sammanhang.

Read More »

Har varit – Vad väntar?

I denna krönika med rubriken Har varit – Vad väntar? serveras fler frågor än svar, men förhoppningsvis kommer frågorna leda till nya tankar och reflektioner hos dig som läser texten. Tiden är inne att på allvar organisera sig för att slå vakt om ett viktig civilt beredskapsvärn som hamnat i helt fel händer.

Read More »

Ambulansmaffian slår till igen

Det är ingen nyhet att många regioner och landsting blöder pengar. Det är inte heller någon nyhet att ambulansberedskapen på många håll i riket lämnar övrigt att önska.

Read More »

En goltupp i varje kvart

Nu är inte detta en krönika om teologi, utan om förtjänsterna med vissa ritualer och rutiner, om behovet att få stanna upp och skaffa sig perspektiv i tillvaron. När vi stannar upp kan vi ibland bli belönade med återblickar i minnet.

Read More »

Försämrad ambulansberedskap som främst drabbar sjuka och skadade

Om nu jour vore så tidsenligt så kan man fråga sig varför inte regionens politiska ledning anammat modellen. Jour skulle kunna råda på all tid utom när det stundar fullmäktigemöte och när andra hastigt uppkomna möten sker. Kanske vore det en hälsosam läxa för ledande politiker och chefstjänstemän att själva vara bundna till jour.

Read More »