Nytt kunskaps- och träningscenter för ambulanssjukvården


 

 

 

 

 

 

Ambulanssjukvården i Stockholms län får ett nytt modernt kunskaps- och träningscenter. Med hjälp av flyttbara väggar, ljud, ljus, rök och projicerade bilder kan verklighetstrogna scenarier övas. Här samlas också den teoretiska utbildningen för hela den prehospitala vården i Stockholm.

En större trafikolycka, en hjärtinfarkt på en toalett i bostaden, ett terrordåd. Alla tänkbara scenarier kan övas på det nya centret, som är unikt stort i landet.

– Man kan jämföra det lite med en teater där du har en scen och olika effekter som du kan använda för att bygga den värld du vill. Man kan skapa en tvårummare, en bar på krogen eller låtsas att man är på en väg ute i skogen, säger Patrik Söderberg, överläkare och chef för enheten för prehospital vård och medicinsk service på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Han framhåller att den prehospitala vården blir allt viktigare i framtidens hälso- och sjukvård.

– Vi bedriver mer akutvård på plats och i ambulansen på väg till sjukhuset. Då krävs en hög kompetens som man måste fylla på hela tiden. Att få träna i realistiska situationer är därför oerhört värdefullt.

Avancerade dockor

I centrets utrustning ingår även avancerade dockor med en inbyggd dator. De har puls, känner av läkemedel, kan kallsvettas, blinka, prata, gråta och kan programmeras att ha olika sorters skador. Gör den som tränar rätt stabiliseras dockans tillstånd, gör man fel blir den sämre. Utbildningen videofilmas också så att insatsen kan utvärderas efteråt.

Öva tillsammans med polis och räddningstjänst

Den prehospitala vårdens förmåga att möta hot och våld behöver fortsätta att utvecklas och det är viktigt att samverka med andra samhällsaktörer. Tanken är att polis och räddningstjänst ska kunna öva tillsammans med sjukvården på träningscentret och därmed stärka sin gemensamma förmåga vid stora och komplexa händelser med dödligt våld.

Större trygghet för invånarna

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter, KTC, är placerat i Solna och drivs av landstingets egen ambulansorganisation, AISAB, men är till för hela den prehospitala vården i länet, där även exempelvis jourläkarbilar och liggande bårtransporter ingår. I huset, som är cirka 1200 kvadratmeter stort, kommer även all teoretisk grund- och fortbildning för ambulanssjukvårdare att bedrivas. Här finns cirka 20 anställda, utöver verksamhetschefen arbetare här utbildningsledare, utbildningsassistenter vårdutvecklare samt forsknings- och utbildningschefen för den prehospitala vården.

Målet är att varje utbildning ska evidensbaseras och att man snabbare ska nå ut med ny kunskap.

– All ambulanspersonal, cirka 1000 personer, kommer hädanefter att få utbildning på samma ställe, det ger invånarna en större trygghet i att vi ger lika vård till alla. Du ska veta att den ambulanspersonal som kommer till dig har fått sin kvalitetssäkrade utbildning här, säger Patrik Söderberg.

Fakta: Den prehospitala vården i Framtidsplanen

I Framtidsplanen för hälso- och sjukvård har den prehospitala vården en nyckelroll. Patienterna ska känna en trygghet i att de får rätt vård, i rätt tid och att den prehospitala vården leder dem rätt i vårdkedjan. Prehospital vård omfattar bland annat ambulanssjukvård, sjuktransporter, akutläkarverksamhet, jourläkarverksamhet och prioritering- och dirigering av ambulansresurser.


 

ANNONSER