Nr 5 – 2011

Norrlands hjältar – ambulanshelikoptrar Vattenjetdriven livräddningsbräda Hård personlig utrustning ökar skaderisken Linköping sticker fram – Ny ABLS-kurs Svensk räddningstjänst utbildar ryssar Nytt ledningssystem för utryckningsfordon

Tidningen

Nr 4 – 2011

Svensk polis först med komradio

Tidningen

Nr 3 – 2011

Israels polis bryter ny mark 26 Överdriv inte skräcken för sjuka barn SRTC:s teknikdagar i Skövde 32 En olycka kommer oftas överraskande IT-stöd för allvarlig

Tidningen

Nr 2 – 2011

Bara ett fåtal felregistrerade ambulanser Succé för SMS-larm Avvikelser fortsättning Även polis- och räddningsfordon felreggade Anna Ask berättar om sin resa i Pakistan Juristernas kommentarer

Vi kan aldrig slå oss till ro!

Skyfall och översvämningar, stormar, värmebölja och torka, extremkyla och snökaos är sådant som sätter djupa spår i våra minnen. Alla typer av extrema händelser griper

Tidningen

Nr 1 – 2011

Bara ett fåtal felregistrerade ambulanser Succé för SMS-larm Avvikelser fortsättning Även polis- och räddningsfordon felreggade Anna Ask berättar om sin resa i Pakistan Juristernas kommentarer