Flyg inte ifrån yrkesfolket


Idag (3/2 2021) svarade Socialminister Lena Hallengren (S) på ett antal frågor som riksdagsledamot Ali Esbati (V) riktat rörande att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) vill bemanna upp ambulansflygplan med inhyrda piloter från ett nystartat bemanningsbolag. Frågan till socialministern finner du här Bemanningsföretag inom luftambulansverksamheten Skriftlig fråga 2020/21:1494 Ali Esbati (V) – Riksdagen

Socialministern är i sitt svar tydlig med att det finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där regionerna givits förutsättningar att stärka arbetsplatserna. Bland annat ska regeringen skjuta till med 3 281 miljoner kronor under 2021. Förstärkningen sker i syfte att minska behovet av inhyrd personal och stärka regionernas förmåga att följa upp avrop och därtill arbeta med systematisk uppföljning av upphandlingar. Socialministerns svar finner du här: Bemanningsföretag inom luftambulansverksamheten Svar på skriftlig fråga 2020/21:1494 Socialminister Lena Hallengren (S) – Riksdagen

Henrik Johansson. Kolumnist vid Samverkan 112
Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112

Den 29 januari -21 så överklagade det Irländska företaget CAE Parc Aviation en upphandling där KSA upphandlat 37 piloter via ett bemanningsbolag. Det var ett nystartat bemanningsbolag vid namn OSM Aviation Crew AB (OSM AB) vunnit upphandlingen om att bemanna upp KSA:s ännu inte levererade ambulansflygplan. I upphandlingsunderlaget från OSM AB refererar företaget till en rad olika bemanningsuppdrag. Det var dock andra juridiska personer (andra bolag) som erfarenheterna fanns hos. Merparten av bolagen som refereras till i anbudet som OSM AB lämnade in i upphandlingen har under sommaren 2020 gått i konkurs då dom helt enkelt var bankrutt. I upphandlingsunderlaget fanns fler ska-krav, bland annat att bolagen som lämnar in anbud ska ha tre (3) års operativ erfarenhet av bemanning. Bolaget som vann upphandlingen har inte haft några anställda alls de senaste åren. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Umeå. Det var i samband med upphandlingen av piloter frågan om pilotbemanning blev en riksnyhet. Bland annat skrev Aftonbladet om saken Kaos kring ambulansflygen – upphandling dras tillbaka | Aftonbladet

I Umeå finns KSA:s kansli. Verksamheten kostar sedan flera år många miljoner för respektive region (samtliga regioner är medlemmar i KSA). Verksamheten med jetflyg står i diametralt kontrast till regionens miljömål, då den planerade flygplansflottan nära nog fördubblar koldioxidutsläppen, för att inte tala i kraftigt ökade bränslekostnader. KSA planerar att flyga 6500 timmar under 2023 (tidigare låg flygtidsplaneringen på 5000 timmar). 6500 flygtimmar motsvarar 1100 flugna landmil som blir ¼ varv runt jorden per dag, 365 dagar om året. Siffrorna skulle säkert få den äventyrliga romanen ”Jorden runt på 80 dagar” av den franska författaren Jules Verne att framstå som nutidsaktuell. Äventyren i Vernes roman var fullkomligt otänkbara redan på den tiden.

Kraftigt ökade koldioxidutsläpp och en verksamhet med distans till operativ ambulans- och flygpersonal är sannerligen inget recept för långsiktighet

I Region Västerbotten har tjänstemännen sedan en tid börjat spara in på vägburen ambulanssjukvård. Viljan från tjänstemännen är att tälja av 20 miljoner från ambulanssjukvården under 2021. Det diskuteras bland annat att skapa fler så kallade tillikauppgifter där en reducering av ambulanser anses vara en väg att lösgöra medel till helikopter- och flygverksamheten som nu ser ut att bli oerhört dyrare för regionen. Det tragikomiska i kråksången är att regionens tjänstemän inte avser spara en enda krona på helikoptrar och flygplan, vilka utan upphandling blir avsevärt dyrare. Jag har tidigare skrivit om besparingarna i Västerbotten, där ambulanspersonalen i flera år inte fått nödvändig medicinteknisk utrustning Mayday relay rörande Ambulans- sjukvården i Region Örebro – Samverkan 112 (s112.se)

Privata ambulansvårdgivare som Premedic och Falck riskerar efter prickfri leverans visas på porten till hösten. Ambulansvårdgivarnas investeringar och långsiktiga arbete synes inte längre vara något värt. Ambulanspersonalen informerades först för några veckor sedan om regionens bombastiska planer att nu vilja driva flera stationer i egen regi. Ambulanspersonalen har behandlats milt sagt styvmoderligt och varit helt utan möjlighet att ge sin bild på hur deras arbetsplatser hos Premedic och Falck fungerar.  Svensk Pilotförening står dessutom fortfarande utan svar sedan deras skrivelse till KSA i april 2020. KSA har inte heller bjudit in pilotfacket till förhandling och samtal innan upphandling av bemanningstjänster. Det är problematiskt att anställda inom ambulansverksamheten i Region Västerbotten och vid ambulansflyget inte bjuds in till samtal. En viktig åtgärd är att förtydliga rättigheten för anställda att ha personalföreträdare inom de politiska nämnderna. I detta fall så kanske det inte hade hjälpt då till och med ansvarig nämnd av protokoll att döma rundats av sparivrande tjänstemän. 

Har man inte ens lyckats få fram utrustning för hjärtkompressioner så kommer man naturligtvis inte lyckats bättre att driva stationer i Västerbottens inland.

Hela denna historia är verkligen svår att ta in när man å ena sidan ser aktörer som KSA, som kostar betydligt mycket mer och leder till kraftigt ökad klimatpåverkan, samtidigt som ambulanspersonal och piloter inte ens fått möjlighet att komma till tals. När tjänstemän kutar före i en iver att skära ned verksamheten i olika regioner samtidigt som det kastas stålar över lika kostsamma som miljöovänliga projekt som KSA, så måste någon fatta mod att göra halt.

Stilen att hålla personal utanför beslut är vare sig charmig eller logisk

Nu är det hög tid att blicka framåt och hitta konstruktiva lösningar. Ett tips till Region Västerbotten och KSA, är att göra det som inte är gjort. Börja lyssna in och ha dialog med yrkesfolket bland ambulans- och flygpersonalen. Det brukar löna sig på både kort och lång sikt.  

Textförfattare: Henrik Johansson   Foto: Pilatus Aircraft Ltd och Privat


 

 

 

ANNONSER