Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Prehospital nedkylning i Stockholm

I länet finns en akutläkarbil som är placerad i Hägersten. Enheten är bemannad med specialistläkare i anestesi och intensivvård och ambulanssjukvårdare 7 dagar i veckan mellan kl 07.00 – 21.00. Enheten bemannas av Falck Ambulans AB.Akutläkarbil-2
Akutläkarbilen åker på traumalarm, barnlarm, SALSA-larm, gör medicinska bedömningar, stöttar andra enheter. Vid behov utföres behandlingar på plats och vid större händelser innehar besättningen sjukvårdens ledningsfunktion.
– Vi åker i genomsnitt på 9 larm per dag och jag åker akutläkarbil 3 till 5 arbetspass i månaden, vilket motsvarar 25 % av min läkartjänst på sjukhuset. Och vi är tio doktorer som roterar på akutläkarbilen, berättar Staffan Olheden, Specialistläkare anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Ambulanssjukvårdare Tony Jonson, vid detta tillfälle kollega med Staffan Olheden, har tillsammans med specialistläkare medverkat vid flest nedkylningar av all personal.
– Jo, det har blivit ett antal under årens lopp. Min roll är bland annat att plocka fram och starta kylutrustningen, öppna randomiseringskuvertet, att fortlöpande notera tidpunkter, sätta PVK och dokumentera åtgärder, säger Tony Jonsson.

Två akutbilsambulanser
Det finns även två dygnet runt bemannade akutbilsambulanser i länet. En i Sollentuna som betjänar norra delen av Stockholm och en motsvarande enhet i Huddinge, som betjänar de södra delarna av länet. Har 8-20 larm/bil och dygn.
Akutbilsambulanserna är bemannade med anestesisjuksköterskor som har ambulanserfarenhet och minst tre års erfarenhet av anestesi på sjukus.
Dessa båda enheter åker i första hand bara på prio 1 uppdrag, och då först och främst på assistanslarm till ordinarie ambulanssjukvård. Men akutbilsambulanserna kan även bli larmade på ”egna” prio 1 uppdrag utan medverkan från andra enheter

Strikt arbetsfördelning
SALSA, Saving lives in the Stockholm area, är sedan många år tillbaka, en implementerad del av larmkedjan vid hjärtstopp.
SALSA-larm innebär bl a att räddnings-tjänst och polis larmas ut samtidigt som ambulans. Enheterna inleder HLR och om behov föreligger även defibrillering. De lämnar platsen först när ambulanspersonalen inte längre behöver deras hjälp.
Arbetet på hämtplatsen måste av för-ståeliga skäl vara väl strukturerat och personal från de olika enheterna följer därför en speciellt framtagen Algoritm vid kylning och A-HLR.Akutläkarbil-3

Team i samverkan
Ambulanssjukvård står alltid inför stora utmaningar med höga förväntningar hos patienter och anhöriga. Den gemensamma framgångsfaktorn och nämnaren vid SALSA-larm är att olika kompetenser ska komplettera varandra på ett bra sätt för att nå bästa resultat. Att få till en bra team-samverkan är en nyckelfaktor för en bra och patientsäker behandling och vård.
Kylbehandling utförs endast av länsets förstärkningsenheter, och i detta fall av akutläkarbilen och de två akutbilsambulanserna. Sammanlagt av tre enheter.
Förstärkningsenheterna har i princip samma utlarmnings-kriterier och uppdrag, nämligen att assistera och stötta länets 71 vägburna ambulanser.
Karolinska sjukhuset i Solna, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Huddinge tar emot PRINCESS-patienter.
Anders Bäckman och Thomas Hermansson arbetar 50 procent som narkos-och ambulanssjuksköterskor. Resten av tiden forskar båda på Hjärtstoppscentrum, Södersjukhuset i Stockholm.
– Den höga personalomsättningen inom ambulanssjukvården i Stockholms län är ett bekymmer för den här typen av ”team-projekt”. Hög kärnkompetens, erfarenhet och rutin försvinner hela tiden, berättar Anders Bäckman och Thomas Hermansson. ■

Text och foto: Sven Åsheden