Utbildning av trafikinstruktörer – utryckningskörning

 

Blåljuskort---Utbildning-2

Det är glädjande att konstatera att 16 personer är anmälda till höstens- trafikinstruktörsutbildningen som går i Gävle

Vi kan notera att räddningstjänsten visar ett allt större intresse för trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö. Även Tullverket och ambulansverksamheten har till hösten skickat deltagare för att kvalitetssäkra den allt mer komplexa utryckningen. Utbildningen startade för 2005 i trafikverkets regi för att sedan gå över i Akut-och katastrofmedicinskt centrum. Uppskattningsvis är det nu ett 100-tal trafikinstruktörer som gått denna utbildning och tankar finns på att starta upp en repetitionsutbildning för ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Mer om detta inom kort!

Den nuvarande utbildningen har sitt fokus på insikter och beteende i trafiken vilket är en stor skillnad mot tidigare utbildningar där budskapet var att hantera fordonet i höga farter vilket kan leda till en övertro på sin förmåga

Idag kan vi ändå konstatera att det är ett ändrat beteende hos utryckningsfordonen där framförallt sänkt hastighet och hänsyn till andras säkerhet på vägarna börjar vinna kraft. Vårt uppdrag är att komma fram! Tyvärr har vi under våren sett svarta rubriken där både ambulans, räddningstjänst och polis hamnat i olyckor. Utbildning är en del i att förhindra olyckor! Organisationen och trafikinstruktörens budskap till medarbetare är avgörande för god och säker utryckning.

Väl mött hos Nerikes Brandkår i Örebro under veckorna 8, 10 och 14 – 2016.

Ytterligare information: Mikael Signon,   mikael.signon@soderhamn.com

ANNONSER