Blåljusförare kör mot rött i datorn

Att köra ett utryckningsfordon i skarpt läge är ofta dramatiskt och även riskfyllt. Kan man på ett smart sätt låta förarna träna under riskfria förhållanden är mycket vunnet. Det är just vad trafiksäkerhetsprojektet AstaZeroSim handlar om. Projektdeltagarna, som kommer från en rad olika organisationer, har gemensamt skapat en virtuell testmiljö. Den baseras på hårdvara i form av PC, stol, skärmar och ratt – ungefär som ett avancerat TV-spel. En digital kopia av den riktiga AstaZero-anläggningen kompletterar. Hittills har åtta blåljusförare från Västra Götalandsregionen tränat. Under våren får ytterligare 32 personer chansen.

– Det handlar om att göra blåljusförarna mer riskmedvetna, förklarar Martin Skoglund, projektledare på SP och ansvarig för hårdvaran i projektet. Bromsberedskap, anpassning av hastighet och kontroll över fordonets position på vägen är tre viktiga saker att utvärdera under träningspassen.

Normalt handlar körning och säkerhetsträning på testbanor om att undvika att bryta mot trafikregler och att hela tiden se till att föraren och fordonet utsätts för så små risker som möjligt. När det gäller blåljuskörning är det ofta precis tvärtom. Föraren måste bryta mot en rad trafikregler, till exempel att köra mot rött, för att kunna rädda liv och egendom.

– Det är ett unikt beteende som vi nu kan studera på ett tryggt och säkert sätt. Vi använder oss bland annat av så kallad eye-tracking-teknik där man registrerar förarens ögonrörelser med tre olika kameror, säger Martin Skoglund.

Pether Wallin, vd för AstaZero, gläds åt att projektet är i full gång och att fler aktörer i samhället kan utnyttja anläggningen.

– Nu visar vi att AstaZero kan göra nytta inte bara för fordonsindustrin utan även för myndigheter och andra samhällsviktiga funktioner, säger han.

Lars Sundström är projektledare vid Skaraborgs sjukhus. Han tycker att möjligheten till mängdträning i simulatorer är en av de stora fördelarna.

– Projektet öppnar också möjligheter till forskning. Det vore till exempel väldigt intressant att kunna studera hur dygnslånga körpass påverkar en förares körförmåga, säger han.

FFI och Vinnova finansierar AstaZeroSim-projektet. SP, AstaZero, blåljusorganisationer i Västra Götalandsregionen, VTI, KTH, Chalmers och Autoliv deltar. Simulatorteknik kommer från ViP (ViP Driving Simulation Centre).

För mer information, kontakta Martin Skoglund, SP, tel 070-514 59 49, martin.skoglund@sp.se

Bildtext: Bilden av testanläggningen AstaZero är fotograferad med hjälp av drönare. Flera bilder har sammanfogats till en slutlig.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

ANNONSER