Man fick stroke efter bilolycka

Division Primärvård lämnar idag, torsdagen den 17 juli, in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan gäller en 76-årig man som drabbats av en stroke.

Mannen har lidit av upprepade svimningsattacker under flera års tid och utredning via medicinkliniken i Hudiksvall var påbörjad. På morgonen, den 16 december 2012, kör mannen in i en refug med sin bil. I ambulansen, efter olyckan, upplevs mannen som förvirrad och man transporterar honom till familjeläkarjouren i Ljusdal. Där undersöks mannen av läkare som bedömer mannen frisk nog att kunna återvända hem.

Mannen förhörs sedan av polis på grund av den tidigare incidenten med bilen. Poliserna uppfattar mannen som mycket förvirrad då han varken hittar ut från sjukhuset eller klarar av att sätta på sig bilbältet. Ingen återkoppling till läkaren som tidigare gjorde bedömningen görs och polisen transporterar mannen tillbaka till det egna hemmet.

Mannen försämras under eftermiddagen och kontakt tas med läkaren som gjorde undersökningen. En remiss faxas till Hudiksvalls sjukhus dit mannen transporteras för fortsatt observation. På sjukhuset konstateras en stroke. När mannen senare skrivs ut har han fortfarande en del besvär med motoriken i vänster arm och hand men vid senare kontroll har det blivit bättre.  – Vi vill att Inspektionen för vård och omsorg ska utreda om vi gjorde rätt i vårt agerande att skicka hem mannen efter den bilolycka han hade varit inblandad i, säger Tommy Lundmark, chefläkare Division Primärvård.

Utdrag ur händelsebeskrivningen. 76-årig man som under flera års tid haft återkommande svimningar där utredning via medicin kliniken i Hudiksvall var aktuell. På morgonen 16/12 kört in med bilen i en refug. Hämtades av ambulans som upplevde honom som förvirrad och transporterade honom till familjeläkarjouren i Ljusdal. Läkaren som undersökte honom hittade inget avvikande i status utan bedömde att mannen kunde återvända hem. Efter läkarundersökningen träffade mannen även polisen som hörde honom av det inträffade. Uppfattades som förvirrad och hittar inte ut från sjukhuset, klarar inte att sätta på sig bilbältet. Detta återkopplades inte till undersökande läkare utan polisen transporterade hem mannen. I hemmet försämrades han med svårigheter att ta sig upp ur soffan själv, var svag i vä sida och kunde inte gå själv. Telefonkontakt togs då med läkaren som tidigare undersökt mannen och remiss faxades till Hudiksvalls sjukhus för fortsatt observation och mannen transporterades direkt till sjukhuset. På sjukhuset konstaterades att han drabbats av en stroke med vä sidiga symtom där det mesta av symtomen gick i regress under vårdtiden. Hade vid utskrivningen fortfarande en del besvär med motoriken i vä arm/hand men detta har gått i regress vid uppföljande kontroll.

ANNONSER