Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

Svenska Läkaresällskapets pressrelease 130520

Läs riktlinjerna här:

ANNONSER