Marknadsnyhet

Förundersökningen mot SOS Alarm har lagts ner

Länsstyrelsen i Stockholms län har, efter nedläggning av förundersökningen mot SOS Alarm, yttrat sig i frågan och deras bedömning är att SOS Alarms verksamhet inte innebär bevakning i någon del och att SOS Alarm därmed inte uppfyller kriterierna i 1§ Lag om bevakningsföretag och att SOS Alarm därmed ej omfattas av lagen.