Undanglidande svar från Näringsdepartementet

66604Bilbärgare Kjell Gustavssons önskemål om blåljus kommenteras i ett mail från näringsdepartementets David Erixon, politiskt sakkunnig hos infrastrukturministern.

Han konstaterar att fler aktörer än bilbärgarna har önskemål om att få använda blåljus, just därför att det så effektivit lyckas påkalla uppmärksamhet i trafiken och dämpar farterna.

– Men, skriver han, en av anledningarna till att blåljusen har en så pass stor effektivitet när det kommer till att skapa fri väg eller påkalla uppmärksamhet, är att betydelsen av dessa inte urholkats.

 

Brådskande utryckning. Han menar alltså att just omständigheten att få aktörer får använda blåljusen är skälet till att respekten för blåljuset är stark.

– Som trafikanter är vi idag vana vid att ett blått ljus innebär brådskande utryckning och fara för liv och egendom. Detta har också gjort att vi visar stor hänsyn.

– Det dilemma som uppstår är således hur vi ska kunna bibehålla legitimiteten för blåljusen samtidigt som vi arbetar med ökad trafiksäkerhet och arbetsmiljö för bärgarna.

 

Inget genombrott i blåljusfrågan. När det gäller bärgarnas arbetssituation pekar han på branschens tidigare diskussioner med Vägverket. Resultatet av de diskussionerna blev att man önskar se ett fortsatt arbete med bland annat tydliga markeringar och vid större arbeten avspärrning av körbanor, användning av s.k. TMA-fordon och polisassistans.

I praktiken innebär David Erixons svar att Kjell Gustavsson fortfarande inte fått något genombrott i blåljusfrågan och att hans arbetsmiljö förblir fortsatt dålig.

Text: Mats Thorner  Foto: John Thorner

ANNONSER