Varning: ”Fartguppen sinkar ambulanserna”

REGION STOCKHOLM / Stockholms stads satsning på fartgupp är hinder även för akutbilar och ambulanser. I höstas kvaddades två akutläkarbilar under utryckning – med följden att livshotande sjuka patienter fick vänta längre på hjälp.

Läs mer: https://www.mitti.se/nyheter/blaljuschefens-varning-fartguppen-sinkar-ambulanserna/repuak!zJgm@fIjPaBrazpqQTupQ/