VÄSTERÅS. ”Det här är unikt i Sverige. Nu har vi hela vårdkedjan i egen regi”, säger Denise Norström (S), ordförande i ambulansdirigeringsnämnden.