ALVESTA. Värends räddningstjänst tar till nya grepp för att locka deltidsbrandmän till deltidsbrandkåren i Moheda. Alla som bor inom sju minuter från stationen får ett utskick med information.
– Jag är optimist, säger Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends räddningstjänst.