Utbildade dykare saknas inom räddningstjänsten

ÖSTERSUND. Några utbildade räddningsdykare finns inte hos länets räddningstjänster. Fridykning är det som  står till buds när de rycker ut på  ett drunkningslarm.

Läs mer: http://op.se/lanet/ostersund/1.6128292-utbildade-dykare-saknas-inom-raddningstjansten