Upphandlingen av ambulanssjukvård i Skåne är nu avslutad

SKÅNE. Falck Ambulans AB fortsätter att bedriva ambulanssjukvård i det sydvästra och östra distriktet i Skåne. Det nya avtalet träder i kraft den 8 september 2013. I det mellersta distriktet tar Samariten Ambulans AB, med start den 1 februari 2015, över ambulansverksamheten.

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Nyheter/Halso---sjukvard/Upphandlingen-av-ambulanssjukvard-i-Skane-ar-nu-avslutad/