SKÅNE. Båda sjukhusen i Lund och i Malmö ska vara akutsjukhus med jourverksamhet dygnet runt. Men södra Sveriges högspecialiserade traumacentrum ska ligga i Lund.