Tillsynsärende mot Räddningstjänsten Syd

KÄVLINGE. Länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende mot Räddningstjänsten Syd. Analyser visar att jämförbara orter har kortare insatstider för rökdykning än vad Kävlinge har. Dessutom har deltidsbrandkåren stängts två gånger.

Läs mer: http://www.skd.se/2016/08/13/langre-till-raddning-for-kavlingeborna/