KRISTIANSTAD. Räddningstjänsten i Kristianstad vann upphandlingen om att sköta trygghetslarmet också till Hässleholms och Höörs kommuner. Men nu anmäler SOS Alarm detta till Konkurrensverket.