Region Värmland börjar köra egen ”Jumbolans”

REGION VÄRMLAND / VIDEO / Från och med den 1 september tar Region Värmland över de sjuktransporter som i dag körs av det privata företaget Falck under namnet Jumbolans.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/region-varmland-borjar-kora-egen-jumbolans?fbclid=IwAR1l5Cs5MapmdqnaQItkPEpXLpnmKiDfreG2zsA6HAT5qjCoQB_cEu0J6WA