Räddningstjänstens bensinkort blev kapat

LINKÖPING. Bensinkortet som tillhör ett av utryckningsfordonen i Linköping användes för att tanka för över 5 000 kronor, i Ängelholm

Läs mer: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/raddningstjanstens-kort-blev-kapat-om4141285.aspx