GÖTEBORG. Från och med idag har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för tillsyn och tillståndsgivning gällande brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tidigare låg den myndighetsutövningen på kommunerna.