ÖSTERSUND. Räddningstjänsten i Jämtland är kritisk till hur sandningen har skötts i helgen.