BORENSBERG. Ur utredningen om räddningstjänsten i Borensberg har nu en variant av alternativet med minskad styrka tagits fram och ska presenteras för allmänheten.