Proffsig räddningsinsats

TROSA. Apropå kritik som larm­centralen 112 ibland utsätts för, vill jag här komma med ett exempel på hur bra det fungerade för oss när vi behövde hjälp

Läs mer: http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1524603