Prioritering av ambulansvården i egen regi

REGION SKÅNE. Region Skåne kommer från halvårsskiftet 2016 att göra prioriteringar inom ambulansvården i egen regi, beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 september.

Läs mer: http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter-2015/prioritering-av-ambulansvarden-i-egen-regi/