REGION SKÅNE. Region Skåne kommer från halvårsskiftet 2016 att göra prioriteringar inom ambulansvården i egen regi, beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 september.