JÖNKÖPING. Det tar längre tid för landets ambulanser att komma fram i dag än för ett par år sedan, det slår Riksrevisionen fast. För ambulanspersonalen i Jönköping ser man att den ökade väntetiden beror på allt högre arbetsbelastning efter att larmsamtalen handläggs i Göteborg och inte Jönköping, som det varit innan. – Utan att läsa några utredningar vill jag nog påstå att vi har mer att göra nu, säger Jan Wikström inom ambulansen på Länssjukhuset Ryhov.