Ökad tillgång till ambulanshelikopter

SUNDSVALL En utredning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår att landstingen bildar ett gemensamt bolag för landets ambulanshelikoptrar.
Det skulle ge en mer likvärdig tillgång till helikoptrar, sänka de totala kostnaderna samt öka både patient- och flygsäkerheten.

Läs mer: http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5093669-okad-tillgang-till-helikopter