KARLSKOGA. Intaget är i direkt anslutning med akutmottagningens akutrum vilket ska innebära en högre integritet för patienterna.